I.p.v. oud-papieractie nu 'Schoon Belonen Heerenveen'; twee buurtgenoten gaan voor de school in actie!!!!

 

Onze school doet hieraan mee en heeft een deelnemersovereenkomst met de Gemeente Heerenveen gesloten van 1 oktober 2020 t/m 28 augustus 2022. Als school hebben we voor 2 schoongebieden ingetekend: nummers 13 en 1.

Twee buurtgenoten, Evert de Boer en Jelle Sierdsma hebben de school gemeld dat zij beide de schoongebieden 13 en 1 wel voor hun rekening willen nemen en zo de school te helpen. Ze waren bijna dagelijks toch al bezig de omgeving schoon te houden van zwerfafval. De financiële vergoeding (1500 Euro) is volledig voor de school! Wij bedanken Evert en Jelle natuurlijk ontzettend voor deze geweldige support!! Top mannen!

Mochten beide mannen om wat voor reden dan ook moeten stoppen met het verzamelen van zwerfvuil in onze schoongebieden, dan moeten wij het als school zelf regelen en zal (weer) een beroep gedaan worden op ouders. Voorlopig is dit dus niet nodig!