Whizzkids

Leerlingen uit groepen 5 t/m 8 met een talent voor technologie kunnen zich opgeven voor Whizzkids. Whizzkids ondersteunen op hun eigen school klasgenoten en leerkrachten bij het uitproberen en invoeren van nieuwe apps. Ze helpen bij het optimaal inzetten van de iPads en ze geven presentaties aan leerkrachten en klasgenoten over het gebruik van digitale toepassingen in de klas.

Training
Whizzkids krijgen hiervoor een training van de bovenschoolse iCoach+ zodat ze goed voorbereid aan hun taak kunnen beginnen. De Whizzkids van Ambion leveren een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen in het gebruik van technologie in het onderwijs en aan het laten groeien van de digitale vaardigheden van hun leerkrachten en klasgenoten.

Whizzkid meet ups
Via de bovenschoolse iCoaches en het Ambion E-lab on the Road worden de Whizzkids op de hoogte gehouden van de nieuwste technologie. In een lokaal vol robotica, wetenschap & techniek, programmeren, virtual en augmented reality, 3d-printers en meer komen ze meerdere keren per jaar bijeen om samen de nieuwste technologische snufjes uit te proberen. Deze sessies worden begeleid door een iCoach+.
De Ambion Whizzkids adviseren en ondersteunen de leerlingen van de Kinderinnovatieraad en de Leerlingenraad bij het gebruik van technologie voor het uitvoeren van creatieve opdrachten.

Belang van meedenken over dat wat ertoe doet
Via Whizzkids leveren de kinderen een bijdrage aan het ontwerpen van hun eigen (leer)wereld. Uit onderzoek is bekend dat het betrekken van kinderen bij vraagstukken die ertoe doen leidt tot motivatie, betere prestaties, verantwoordelijkheidsgevoel en blikverruimende ideeën. Ofwel: ‘Wat mensen zin geeft in het leven is een sterk identiteitsgevoel rond een passie. Creativiteit en meesterschap in relatie tot het nastreven van een doel en verbondenheid met de wereld en anderen.’ (Mehta & Fine, 2015)