Missie, motto en visie

Missie:
Op ‘e Grins biedt als kleinste basisschool in de regio aantrekkelijk, kwalitatief goed en zo mogelijk thuisnabij passend onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Wij kunnen en willen als school voor kinderen het verschil maken en zorgen voor een stevige basis voor hun verdere leven.

Visie:
Op 'e Grins verzorgt eigentijds en onderzoekend onderwijs met balans tussen hoofd, hart en handen. We bieden kinderen gelijke kansen en leveren een bijdrage aan de groei op het gebied van leerbehoefte en persoonsontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
Optimale ontwikkeling vindt plaats wanneer kinderen met plezier samen werken en samen leren.
Ouderbetrokkenheid en partnerschap is op onze school vanzelfsprekend.Met drie buurscholen vormen we het Samenwerkingsverband Kindcentrum De Oosthoek. De vier scholen bestrijken een groot voedingsgebied en bieden (openbaar) onderwijs en een kwalitatieve goede basisondersteuning. 

De scholen hebben een vergelijkbaar onderwijsconcept maar met verschillende accenten en specialismen: voor Op ‘e Grins is dat: kleinschaligheid met vertrouwen en ruimte voor leren en groeien (persoons- en talentontwikkeling), ouders, leerlingen en onderwijspersoneel werken samen en leren samen,  er zijn korte open en duidelijke lijnen tussen school-ouders-kind; transparantie vinden wij belangrijk.

Vertrouwen                           
                                                                               Samen werken en samen leren
                                             Open en duidelijk
                Kleinschalig
                                                                 Transparant

Motto:
Het motto van basisschool Op 'e Grins is: 'Samen goed voor elkaar'.
Indien alles en iedereen goed voor elkaar is en samenwerkt, ontstaat er ruimte voor leren en groeien!

Gerelateerde documenten: