Leerlingenraad


In navolging van een ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn we enkele jaren geleden gestart met een leerlingenraad; dit ook in het kader van burgerschapsvorming. 

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen. Uit elke groep vanaf groep 4 wordt een leerling gekozen volgens officiele kandidaatstelling en verkiezingen. De leerlingenraad vergadert gemiddeld 1 x per 6 weken. Agendapunten die besproken worden zijn o.a. de jaarlijkse goede doelenactie (bv. Wandelen voor Water), de actie voor spelmateriaal van de COOP, de uitkomsten van een leerlingtevredenheidspeiling en een leuke schoolactiviteit voor de laatste schooldag.

In het schooljaar 2022-2023 zijn: Jinthe gr.4, Vincent gr. 5, Diuwerd gr. 6, Jurjen gr. 7 en Yerne gr. 8 gekozen in de leerlingenraad.