Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Eerste digitale schoolkrant een feit!

Beste ouders en leerlingen, Vanaf nu kan iedereen kennismaken met de eerste digitale schoolkrant van It Bûtenplak, inclusief 't Krieklhoekje. Gwenda, Corrie en Wytske geven als schoolkrantredactie aan dat deze schoolkrant een proefconcept is, dat nog in de kinderschoenen staat. Zij hebben een hele kluif gehad om deze eerste schoolkrant goed leesbaar te maken en goed te laten verlopen. Desondanks ziet deze editie er al prachtig uit!! Veel leesplezier!   

Lees meer 

En hij staat.........weer!!!!

De Fairybell kerstverlichting in de vlaggenmast is klaar en geeft een mooie sfeer voor school. Johan Talman heeft het weekend dit met o.a. Ayla weer voor elkaar gemaakt. Bedankt Ayla en Johan! 

Lees meer 

Thema-onderzoek Inspectie (digitaal) prima verlopen

Afgelopen maandag 23 november j.l. hebben we een digitaal thema-onderzoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. Inspecteur Marcel van der Laar heeft Jan (directeur) en Nicole (Intern Begeleider) bevraagd over de thema's kwaliteitsverbetering en samenstelling leerlingenpopulatie. Ina kon vanwege ziekte helaas niet deelnemen aan het gesprek. Enkele weken voorafgaand aan het gesprek zijn voorbereidingsdocumenten door Jan, Nicole en Ina ingevuld en opgestuurd om het gesprek over de school goed te kunnen voeren. In een zeer prettig en constructief verlopen gesprek zijn onderstaande thema's voor kwaliteitsverbetering, motieven, doelen en evaluatie(wijze) aan de orde geweest met daarnaast de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school: Thema's kwaliteitsverbetering: Ontwikkeling (nieuw) onderwijsconcept Integratie peuters-kleuters Begrijpend luisteren en begrijpend lezen Met dit thema-onderzoek geeft de Inspectie geen oordeel over de school, maar gebruikt de verkregen informatie voor het inspectieverslag 'de Staat van het Onderwijs', dat in april 2021 zal verschijnen. Desondanks liet de inspecteur doorschemeren dat It Bûtenplak (ouders-leerlingen-schoolteam) met het nieuwe onderwijsconcept een mooie, boeiende en interessante stap heeft gezet om o.a. de actieve betrokkenheid en motivatie van de leerlingen om te leren te vergroten.     

Lees meer 

Groep 7-8 op Boomfeestdag 18 november betrokken bij nieuw Voedselbos

Op woensdag 18 november van 11.30-13.30 uur planten leerlingen van groep 7-8 van onze school It Bûtenplak in het kader van de Nationale Boomfeestdag de eerste van 75.000 bomen in nieuw Voedselbos, de grootste plantlocatie van de klimaatcampagne Meer Bomen Nu. Tevens is het de Friese start van campagne Meer Bomen Nu. De leerlingen zaaien en planten bloemen, bomen en struiken van een groot nieuw Voedselbos bij ‘Boeren in het Bos’ op een locatie in Nijerberkoop.  Een vertegenwoordiger van Urgenda/Meer Bomen Nu zal na een welkom de leerlingen uitleg geven over het belang van bloemen en kruiden. Onder leiding van twee 'bosboeren' gaan de leerlingen zelf aan de slag met zaaien en planten. Tijdens de lunch wordt nog meer verteld over voedselbossen en belang van bomen voor het klimaat. Op deze wijze wordt een mooie leerzame invulling gegeven aan een gastles op locatie in de nabije omgeving. Voor meer achtergrond informatie zie: https://www.boereninhetbos.nl    

Lees meer