Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Vooraankondiging kledingactie Bag2School 15 april 2021

De kledingactie Bag2School die in het najaar 2020 is gehouden en is zoals eerder gemeld zeer succesvol verlopen. In het voorjaar op donderdag 15 april 2021 gaat de ouderraad (OR) deze actie daarom nogmaals organiseren op dezelfde wijze als in het najaar. Ouders ontvangen hierover tegen die tijd nog wel weer de nodige informatie.

Lees meer 

Eerste digitale schoolkrant een feit!

Beste ouders en leerlingen, Vanaf nu kan iedereen kennismaken met de eerste digitale schoolkrant van It Bûtenplak, inclusief 't Krieklhoekje. Gwenda, Corrie en Wytske geven als schoolkrantredactie aan dat deze schoolkrant een proefconcept is, dat nog in de kinderschoenen staat. Zij hebben een hele kluif gehad om deze eerste schoolkrant goed leesbaar te maken en goed te laten verlopen. Desondanks ziet deze editie er al prachtig uit!! Veel leesplezier!   

Lees meer 

En hij staat.........weer!!!!

De Fairybell kerstverlichting in de vlaggenmast is klaar en geeft een mooie sfeer voor school. Johan Talman heeft het weekend dit met o.a. Ayla weer voor elkaar gemaakt. Bedankt Ayla en Johan! 

Lees meer 

Thema-onderzoek Inspectie (digitaal) prima verlopen

Afgelopen maandag 23 november j.l. hebben we een digitaal thema-onderzoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. Inspecteur Marcel van der Laar heeft Jan (directeur) en Nicole (Intern Begeleider) bevraagd over de thema's kwaliteitsverbetering en samenstelling leerlingenpopulatie. Ina kon vanwege ziekte helaas niet deelnemen aan het gesprek. Enkele weken voorafgaand aan het gesprek zijn voorbereidingsdocumenten door Jan, Nicole en Ina ingevuld en opgestuurd om het gesprek over de school goed te kunnen voeren. In een zeer prettig en constructief verlopen gesprek zijn onderstaande thema's voor kwaliteitsverbetering, motieven, doelen en evaluatie(wijze) aan de orde geweest met daarnaast de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school: Thema's kwaliteitsverbetering: Ontwikkeling (nieuw) onderwijsconcept Integratie peuters-kleuters Begrijpend luisteren en begrijpend lezen Met dit thema-onderzoek geeft de Inspectie geen oordeel over de school, maar gebruikt de verkregen informatie voor het inspectieverslag 'de Staat van het Onderwijs', dat in april 2021 zal verschijnen. Desondanks liet de inspecteur doorschemeren dat It Bûtenplak (ouders-leerlingen-schoolteam) met het nieuwe onderwijsconcept een mooie, boeiende en interessante stap heeft gezet om o.a. de actieve betrokkenheid en motivatie van de leerlingen om te leren te vergroten.     

Lees meer