Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Ouders Op 'e Grins: dank, dank, dank!

Wat een leuke verrassing vanochtend. Namens alle ouders van Op 'e Grins kregen we als schoolteam als dank voor onze inzet in deze Coronacrisistijd een hele grote lekkere slagroomtaart met een mooie groepsfoto erop! Dank, dank, dank ouders voor deze heerlijke bijdrage. Het zal ons smaken...…...mmmmmm! 

Lees meer 

Uitreiking geschenkbon prijswinnaars naamgeving

Vanmiddag zijn de geschenkbonnen overhandigd aan de prijswinnaars van de naamgeving voor de nieuwe fusieschool. Zoals u weet hebben 2 gezinnen dezelfde naam ingestuurd en uiteindelijk is het deze naam ook geworden: obs. It Bûtenplak Fam. Borger en fam. Nijholt van harte gefeliciteerd!! 

Lees meer 

Nieuwe naam bekend en Ambion fusiedag!!!

Vanochtend hebben de leerlingen van de leerlingenraad in alle groepen de nieuwe naam voor de fusieschool bekend gemaakt!  De nieuwe school heet: It Bûtenplak  Twee gezinnen, Fam. Borger en Fam. Nijholt, hebben bovengenoemde naam ingestuurd. We stellen daarom voor beide gezinnen een bon naar keuze beschikbaar van € 50,--. Binnenkort worden de geschenkbonnen aan beide families overhandigd! We zijn heel blij met deze naam, want de naam past goed in deze omgeving en bij het nieuwe concept:   Buiten zijn Een (buiten)plek waar je je lekker en thuis voelt Waar ook lessen binnen en buiten plaatsvinden Waar wordt samengewerkt Een plek in een prachtige omgeving met veel groen Een plek in het buitengebied van de Gemeente Heerenveen Een plek aan de rand van Jubbega en Hoornsterzwaag Op vrijdagochtend 21 augustus a.s. gaan we met alle leerlingen van de nieuwe school met betrekking tot de naamgeving er een officleel moment van maken. Het is de bedoeling dat we dan ook het nieuwe logo, de schoolvlag en een nieuw naambord onthullen!! We combineren deze feestelijke gebeurtenis met de viering van de fusie tussen Stichting De Basis en Onderwijsgroep Primus tot Ambion. Alle scholen van Ambion organiseren namelijk op deze vrijdagochtend een speciaal ‘feestprogramma’ de Ambion fusiedag van 8.30-12.00 uur. ’s Middags hebben de leerlingen van alle scholen van Ambion vrij!  We verwachten hierover binnenkort meer informatie.

Lees meer 

De Basis en Primus per 1 augustus als één organisatie verder onder de naam Ambion

We hebben goed nieuws! Onlangs hebben de gemeenten Heerenveen en De Fyske Marren ingestemd met de fusie van Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis en Onderwijsgroep Primus. Dit betekent dat wij per 1 augustus aanstaande definitief doorgaan als één organisatie onder de naam Ambion, AMBitie In ONderwijs.   In 2016 hebben beide stichtingen Ambion opgericht als holdingorganisatie. De afgelopen jaren zijn we steeds meer naar elkaar toegegroeid. Wat begon als twee zusterorganisaties, werd langzaamaan een tweeling. De keuze om te fuseren lag vorig jaar dan ook voor de hand. We kijken er naar uit om straks als één organisatie het openbaar onderwijs in beide gemeenten vorm te geven. Vanuit een stevig fundament gaan we ons moderne, ambitieuze onderwijs verder bestendigen en verduurzamen. Als aantrekkelijke onderwijsorganisatie voor kinderen en ouders, maar ook als interessante werkgever voor enthousiaste onderwijsprofessionals.   Samenwerking zit in het DNA van Ambion. Samen weet je meer en sta je sterker. Wij hopen daarom ook in de toekomst samen met u onze ambities te mogen verwezenlijken.   Hartelijke groet,   Ingrid Janssen, Voorzitter College van Bestuur Ambion

Lees meer 

MR'en nu officieel akkoord met fusie Op 'e Grins en Mr. J.B. Kanschool

Beste ouders,  Wat fijn, de kinderen kunnen weer gedeeltelijk naar school! Complimenten voor het team hoe zij het thuisonderwijs, in deze onbekende en nieuwe situatie, heeft opgepakt!Ook in deze toch wel bijzondere tijd, heeft de MR niet stilgezeten. Achter de schermen is er hard gewerkt om de fusie verder vorm te geven. Onderdeel hiervan is het bespreken van de Fusie-Effect Rapportage(FER).  Dit is primair een instrument voor de belanghebbenden om inzicht te krijgen in motieven, doelen en effecten van een fusie, en om daarop invloed te kunnen uitoefenen.Als MR hebben we de FER uitgebreid besproken via een online meeting en wij zijn akkoord gegaan met de inhoud van de FER en de fusie. Gisteren, maandag 18 mei hebben de voorzitters van beide MR-en (Rene Jelsma namens de Mr. J.B. Kanschool en Lisette Koopmans namens Op ‘e Grins), daartoe officieel hun handtekening gezet. We willen graag aan jullie vragen om al jullie ideeën nog in te leveren voor de nieuwe naam van de school, middels de brief die jullie kinderen vorige week hebben meegekregen. We zijn erg benieuwd naar jullie namen! Geef jullie ook op voor de denk/werkgroepen met betrekking tot de buiten als basisschool. Een van onze motto’s is nog steeds 'Samen maken wij de school'. Hoe fijn is het dat je daar zelf over mee mag/kan denken en invloed op uit oefenen. Schroom niet, ieder heeft zijn eigen talent/kennis wat we goed kunnen gebruiken in het maken en uitvouwen van de uitwerking van de school. Met vriendelijke groet,  Karin, Marrit en Lisette, Oudergeleding MR Op ‘e Grins

Lees meer