Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Video presentatie van It Bûtenplak

Enige tijd geleden is er een promotie video gemaakt voor op de website van onze school. Het is een prachtig filmpje geworden. Zoals u wellicht gemerkt heeft verschijnt de video gelijk als de website wordt geopend.

Lees meer 

Up-date stand van zaken Buitenlokaal

Het is lang stil geweest m.b.t. de ontwikkelingen van ons buitenlokaal. Bij de fusie tot It Bûtenplak is het 'project buitenlokaal' één van de grote wensen geweest van ons allen (leerlingen-ouders-schoolteam) Achter de schermen is op een uitvoerige en zorgvuldige wijze onderzocht òf, op welke wijze, waar en mogelijk met wie we verantwoord een buitenaccommodatie zouden kunnen realiseren. Dit heeft veel overleg- en afstemmingstijd gevraagd. Uiteindelijk is samen met Keatsferiening KF Op 'e Grins ingezet op een kansrijke realisatie en hebben zij het eigenaarschap van de buitenaccommodatie op zich genomen. 

Lees meer 

Sinterklaassprookje 2021 Jubbega/Hoornsterzwaag

Het is een jaarlijkse traditie dat eind november er door leerkrachten (o.a. meester Hylke), oud-leerlingen (o.a. Suze, Iris, Silke en Maud), (oud)ouders (o.a.Lisette en Janneke Stelma) en stagiaires (o.a. Marije Jongedijk) voor alle leerlingen van groep 3-8 van de basisscholen in Jubbega en Hoornsterzwaag in het kader van het Sinterklaasfeest een sprookje wordt opgevoerd. Vanwege de corona kon het sprookje vorig schooljaar niet doorgaan.  Dit schooljaar is er een herkansing (wel onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen):  Op vrijdag 26 november 2021 voeren leerkrachten, oud-leerlingen en ouders van De Feart en It Bûtenplak het Sinterklaassprookje 'Heksen' op in De Kompenije theater (gymlokaal De Feart) Vrijdagochtend is de voorstelling voor groep 3-4 en 's middags voor groep 5-6 en 7-8. De leerlingen van groep 1-2 gaan niet naar het Sprookje.

Lees meer