Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Fijne meivakantie!

Het schoolteam wenst alle kinderen, ouders/verzorgers een hele fijne meivakantie. De meivakantie duurt vanaf maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei. We verwachten alle leerlingen op maandag 17 mei weer lekker uitgerust te kunnen begroeten!

Lees meer 

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. De MR heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht over onderwerpen die met de beleidsontwikkeling van de school te maken hebben. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, verloop van de fusie en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn.  Zo hebben we momenteel het concept van de schoolgids thuis om door te nemen. We hebben het gehad over wat te doen bij code rood? Is het dan vanzelfsprekend dat de scholen dicht gaan? Is dit landelijk beleid?  Wat kunnen we doen het aan de drukte bij school met halen en brengen? Nu het mooie weer in aantocht is, zal dit probleem zich minder voor doen. Maar we zijn aan het brainstormen hoe we dit probleem kunnen verminderen. Natuurlijk staat de fusie als vast punt op de agenda. Hoe gaat het met het team, de ontwikkelingen van de herinrichting van het schoolplein?  Mocht u als ouders vragen hebben met de betrekking tot de MR, dan kunt u met een  van de MR-leden contact opnemen.   Namens de MR, (meester) Hylke Brandma,  (juf) Marieke van Hunen, René Jelsma (voorzitter), Lisette Koopmans, Karin Nijholt en Marrit Peenstra 

Lees meer 

Bericht van de Ouderraad (OR)

April 2021 Beste ouders van it Butenplak,  Ondanks dat de ouders niet zo heel veel van ons, de ouderraad, hebben gehoord, hebben wij niet stil gezeten. We zijn sinds de fusie een samengesteld OR team van Op ‘e Grins en de JB Kanschool. Dat betekent dat we leuke ideeën hebben uitgewisseld die we nu op it Butenplak vorm willen geven. Alleen zit Corona ons niet mee, we kunnen helaas niet alle leuke ideeën nu corona-proof uitvoeren. We gaan ervan uit dat dit komend jaar wel kan. Het lerarenteam en de OR hebben soms snel moeten schakelen en adhoc wat dingen op moeten pakken! Gelukkig kijken we liever naar wat er wel mogelijk is en hoe we het de kinderen zoveel mogelijk naar de zin kunnen maken.  

Lees meer 

Keatsferiening Op 'e Grins: Kom jij ook?! 3 gratis kaatstrainingen

Op maandag 3, 10 en 17 mei organiseert Kaatsvereniging Op 'e Grins 3 gratis kaatstrainingen voor kinderen (niet leden) vanaf groep 3. Tijdstip: 18.30-19.30 uur Opgave: via de app 06-51249006 Locatie: Sportveld achter obs. It Bûtenplak te Hoornsterzwaag Meer info zie flyer Proef trainingen 2021 in de bijlage!!

Lees meer 

Koningsspelen; donderdag 22 april. Kleding: oranje!

A.s. donderdag 22 april vieren wij op school Koningsdag met de Koningsspelen!  De hele dag staat in het teken van verschillende sport- en spelactiviteiten in en buiten de klas. We starten eerst gewoon in de eigen groep om 8.30 uur. Daarna zingen en dansen we gezamenlijk (in de eigen bubbels) op het schoolplein het Koningslied: 'Zij aan zij'. Om alvast te oefenen: https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/ Verder hebben de buurtsportcoaches Mark en Sietse een speciale activiteit georganiseerd op het verharde deel van het speelveld achter school en zorgen ook voor de begeleiding. Om de beurt maken de groepen hier gebruik van. Wat er gedaan wordt is nog een verrassing; ook voor ons! Daarnaast kunnen de groepen om beurt gebruik maken van een speciale springkussen (onderbouw) en stormbaan (midden- en bovenbouw). Verder zullen er in de eigen klas of indien mogelijk buiten spelletjes gedaan worden passend bij het thema van de Koningsspelen in 2021: IK+JIJ=WIJ Fruit/drinken voor in de ochtendpauze en de lunch voor de middagpauze moeten de kinderen dit keer zelf meenemen! We vragen natuurlijk alle leerlingen om op deze dag in sportieve passende oranje kleding op school te komen en/of oranje accessoires te dragen.  Het einde van deze speciale dag is gewoon om 14.00 uur.

Lees meer