Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Up-date stand van zaken Buitenlokaal

Het is lang stil geweest m.b.t. de ontwikkelingen van ons buitenlokaal. Bij de fusie tot It Bûtenplak is het 'project buitenlokaal' één van de grote wensen geweest van ons allen (leerlingen-ouders-schoolteam) Achter de schermen is op een uitvoerige en zorgvuldige wijze onderzocht òf, op welke wijze, waar en mogelijk met wie we verantwoord een buitenaccommodatie zouden kunnen realiseren. Dit heeft veel overleg- en afstemmingstijd gevraagd. Uiteindelijk is samen met Keatsferiening KF Op 'e Grins ingezet op een kansrijke realisatie en hebben zij het eigenaarschap van de buitenaccommodatie op zich genomen. 

Lees meer