Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Sinterklaassprookje 2021 Jubbega/Hoornsterzwaag

Het is een jaarlijkse traditie dat eind november er door leerkrachten (o.a. meester Hylke), oud-leerlingen (o.a. Suze, Iris, Silke en Maud), (oud)ouders (o.a.Lisette en Janneke Stelma) en stagiaires (o.a. Marije Jongedijk) voor alle leerlingen van groep 3-8 van de basisscholen in Jubbega en Hoornsterzwaag in het kader van het Sinterklaasfeest een sprookje wordt opgevoerd. Vanwege de corona kon het sprookje vorig schooljaar niet doorgaan.  Dit schooljaar is er een herkansing (wel onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen):  Op vrijdag 26 november 2021 voeren leerkrachten, oud-leerlingen en ouders van De Feart en It Bûtenplak het Sinterklaassprookje 'Heksen' op in De Kompenije theater (gymlokaal De Feart) Vrijdagochtend is de voorstelling voor groep 3-4 en 's middags voor groep 5-6 en 7-8. De leerlingen van groep 1-2 gaan niet naar het Sprookje.

Lees meer 

Vanaf woensdag 17 november: schoolfruit voor alle leerlingen!!

In samenspraak met de Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) van onze school doen we met It Bûtenplak met àlle leerlingen (inclusief peuters) mee aan het EU-Schoolfruit programma. We ontvangen als school vanaf woensdag 17 november 2021 a.s. t/m 22 april 2022 drie gratis porties fruit en groente per leerling per week. Er is een rooster gemaakt van 'schilouders' die op woensdag, donderdag én vrijdag alle leerlingen voorzien van een portie groente en/of fruit tijdens de fruitpauze ('t 10-uurtje) in de ochtend. Op deze dagen hoeven de leerlingen dus zelf géén fruit mee te nemen naar school.  

Lees meer