Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

We gaan beginnen.......met de schooltuin en (her)inrichting kleuterplein!!!

Beste ouders/verzorgers,  Vandaag krijgen alle oudste kinderen uit het gezin een brief mee van de werkgroep schooltuin (Ritske Borger, Okke v.d. Wielen en Rieneke Huitema) waar het plan dat is gemaakt voor de schooltuin en (her)inrichting schoolterrein nader wordt toegelicht. Daarmee is de 'denkfase' afgerond en gaan we verder naar de volgende fase; de uitvoering!!!   Tijdens het ontwerp van de schooltuin is er veel oog geweest voor de wens van de kinderen, daarnaast hebben we rekening gehouden met het plaatje van de ouders, en de beleving van het team. Met dit alles in het achterhoofd, zijn we gaan kijken naar wat realistisch gezien binnen alle (corona)regels haalbaar is.   

Lees meer 

“Nieuwe” stagiaire

Misschien is het overbodig dat ik mij (opnieuw) voorstel, want bij de fusie is er een portfolio over mij gedeeld. En de meeste ouders en kinderen hebben mij vast al eens  bij het hek zien staan. Maar omdat elke nieuwe stagiair(e) zich voorstelt, doe ik dat ook keurig!Ik ben Saša Slobodan, ook wel bekend als juf Sasja van de peuters. Ik ben moeder van twee jongens van 13 jaar en 15 jaar en woon samen met hen, mijn vriend en veel dieren in het buitengebied van Jubbega. ’t Krielhoekje is mijn eigen peuteropvang, via een franchiseconstructie met Kinderwoud. ’t Krielhoekje zat eerst in de JB Kanschool en is meeverhuisd naar it Bûtenplak. Op een speelse en ongedwongen manier bereid ik peuters voor op de basisschool. Het viel me op dat steeds meer peuters al voor hun vierde verjaardag qua ontwikkeling klaar waren voor groep 1 en zelf ook heel veel zin hadden om naar ‘de grote school’ te gaan. Maar vanwege de regels in het onderwijs mogen zij pas vanaf 4 jaar écht naar school. Gemiste kans dus eigenlijk, vooral voor die leergierige kinderen! Daardoor is er een samenwerking ontstaan met juf Marieke van groep 1-2 en op it Bûtenplak wilden we voor een integratie van peuters en kleuters gaan. Helaas kon dit niet in de school zelf, maar met de unit erbij redden we ons ook prima!De peuters en de kleuters spelen elke dag samen buiten op het plein en we plannen steeds meer gezamenlijke momenten in de klassen. Zo is er een heel mooie doorgaande lijn aan het ontstaan, waardoor de overgang tussen de peuter- en kleutergroep bijna naadloos verloopt. Om het nog professioneler aan te pakken, heb ik besloten om de opleiding Onderwijsassistent te gaan doen. Zo krijg ik meer kennis en inzicht over wat er speelt binnen het onderwijs en kan ik ook de kleuters straks gerichter begeleiden op de samenwerkmomenten. Juf Marieke en juf Wilma waren bereid om naast Titia en Joël, ook mij wegwijs te maken in onderwijsland! Dus tot de zomervakantie loop ik op woensdag en vrijdag stage bij groep 1-2, met veel plezier! 

Lees meer 

Twee weken thuisonderwijs......, noodopvang en uitstel studiedagen, rapport en oudergesprekken

Beste ouders, Lockdown en wel/niet basisonderwijs open Zoals jullie bekend wordt de lockdown met drie weken verlengd. Komende week wordt meer duidelijk over de effecten van de Britse variant en dan wordt meteen bekeken of het basisonderwijs mogelijk op 25 januari toch al eerder open kan. Er ontstaat dan wel een groot dilemma tussen het belang van de leerlingen en het belang van het team, waar veel schoolleiders en leerkrachten mee kampen; kunnen de scholen wel veilig en verantwoord open?  We worden wekelijks met nieuwe inzichten geconfronteerd. Dit betekent helaas dat er steeds nieuwe zorgen en onzekerheden zijn en dat ook de maatregelen vaak worden bijgesteld. We moeten de ontwikkelingen afwachten. Tweede week thuisonderwijs De leerlingen en (groot)ouders van It Bûtenplak hebben inmiddels twee weken thuisonderwijs achter de rug. Ook over deze tweede week van thuiswerken zijn we als schoolteam zeer tevreden. Niet alleen doen de leerlingen hun best de opdrachten uit te voeren en werken ze hard, maar we horen en merken ook dat de (groot)ouders zo goed mogelijk proberen hun (klein)kind(eren) te begeleiden. Leerkrachten voelen zich hierbij echt ondersteund. Complimenten hiervoor, want we begrijpen maar al te goed dat dit soms helemaal niet eenvoudig is!  

Lees meer 

Vooraankondiging kledingactie Bag2School 15 april 2021

De kledingactie Bag2School die in het najaar 2020 is gehouden en is zoals eerder gemeld zeer succesvol verlopen. In het voorjaar op donderdag 15 april 2021 gaat de ouderraad (OR) deze actie daarom nogmaals organiseren op dezelfde wijze als in het najaar. Ouders ontvangen hierover tegen die tijd nog wel weer de nodige informatie.

Lees meer