Johanna de Jong

De school kenmerkt zich door de kleinschaligheid en een groot onderling vertrouwen. Er zijn korte lijnen met ouders en ik weet uit ervaring dat dat niet vanzelfsprekend is. De ouders hebben het volste vertrouwen in ons en de teamleden in elkaar. Dat vertrouwen voel ik ook vanuit ons bestuur Ambion. Er wordt naar ons geluisterd en ik voel me gesteund. En dat voelt heel fijn.” 


“De persoonlijke contacten met ouders en teamleden zijn belangrijk om de school met het kleine team waarin we werken, draaiende te houden. De ouders doen ontzettend veel voor de school en daar zijn we erg blij mee. Binnen ons team zijn we erg betrokken bij elkaar. En dat moet ook. Activiteiten buiten je eigen uren en dagen is hier heel vanzelfsprekend, het hoort erbij. Dit werkt ook door op de kinderen. Ze passen op elkaar, helpen elkaar en kennen elkaar door en door.” 


“De kinderen maken het voor mij iedere dag weer de moeite waard. Ik heb, zoals iedereen wel eens, een dag dat je even geen zin hebt. Maar dan zie ik de kinderen en dan is het weer helemaal goed. Het saamhorigheidsgevoel past heel erg bij mij als persoon en dat vind ik hier op alle mogelijke manieren weer terug. Ik waardeer de ruimte die ik krijg om me te ontwikkelen in de dingen waar mijn interesses liggen.” 


“Ik vind het erg belangrijk om kinderen mee te geven dat ze goed zijn, zoals ze zijn. Ik ken alle kinderen goed en kan dus ook passend ingrijpen bij problemen of ze aanspreken op gedrag. Ik leer ze om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties en zelf na te denken in plaats van anderen te volgen. Kinderen moeten hiervoor sterk in hun schoenen staan om zelfbewust keuzes te maken. Daarnaast vind ik dat ze een open blik op de wereld moeten hebben. Er is niet één waarheid en de dingen die gebeuren in de wereld hebben altijd twee kanten. Een eigen mening mag, ook als deze afwijkt van die van je klasgenoten.”