Lisette Koopmans

“In mijn jeugd heb ik hier zelf ook op school gezeten bij juf Matty. En wat een geweldige tijd heb ik hier toen gehad. Dat gun je je eigen kinderen natuurlijk ook en de keuze was voor ons dan ook heel vanzelfsprekend. Het voelt hier allemaal heel vertrouwd. Het is een fijne school waar veel aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Het is echt een veilige en vertrouwde basis waar groot en klein zorg voor elkaar dragen en goed met elkaar omgaan. Het leren in combinatieklassen is dan ook geen probleem. Ze leren van elkaar en helpen elkaar daar waar nodig. Leerkrachten kennen de gezinnen en ouders en kinderen kennen elkaar. Dat maakt dat de verbondenheid binnen school en met het dorp groot is.” 


“Door het werken in combinatiegroepen juichen wij de komst van de Apple leeromgeving en het werken met iPads van harte toe. Het is dan nog beter mogelijk om iedere leerling op zijn/haar eigen niveau te laten werken en ontwikkelen. Een prachtige ontwikkeling voor onze plattelandsschool. Ondanks dat de school klein is, zijn alle faciliteiten aanwezig: een eigen bibliotheek, cultuuronderwijs en buitenschoolse opvang. Maar het mooiste en grootste pluspunt van deze school is uiteraard de grote buitenruimte. We zitten hier midden in de natuur en de school maakt daar optimaal gebruik van. Bewegen en buiten spelen is hier iets heel vanzelfsprekends. Het grote speelveld biedt talloze mogelijkheden en daar maken we dankbaar gebruik van.”