De eerste week van thuiswerken.......

Peuterjuf Saša heeft een leuke (leerzame) yurlspagina gemaakt voor de peuters en hun ouders van peuterspeelzaal 't Krielhoekje, die we ook hier best willen delen. Donderdag is deze pagina on-line gezet en al 22 keer bezocht.

Ook de kleuters konden de hele week aan de slag met allerlei opdrachten die leerkracht juf Marieke voor groep 1-2 had gemaakt via een prachtige yurlspagina. Op vrijdag hadden al meer dan 300 bezoekers de pagina bezocht. Fijn is dat met alle ouders juf Marieke contact heeft gehad.

Leekrachten juf Johanna en juf Wilma hebben in groep 3-4 met alle leerlingen en/of een van hun ouders afgelopen week contact gehad. De kinderen werken als paarden en doen zeker hun best. Beide leerkrachten zijn dan ook heel blij met hoe het gaat in de groep. Hopelijk zet dit zo door.

In groep 5-6 is juf Lennenke ook tevreden met het thuiswerken van de leerlingen in deze groep. Met elke leerling is er bijna dagelijks intensief contact. Ook onderwijsassistente Tineke en stagiaire Alina verzorgen begeleiding van (individuele) leerlingen in deze groep. 
 

Meester Hylke had het tot en met woensdag heel druk in de grote groep 7-8 met 26 leerlingen. Een aantal leerlingen ervaren de opgegeven opdrachten en lessen best als pittig en hadden hier soms veel vragen over. Vanaf donderdag kon onderwijsassistent Yntze assisteren en de werkdruk wat verdelen. Gelukkig zijn beide mannen niet snel uit het veld te slaan en blijven rustig. Hierdoor kunnen ze de leerlingen zo goed mogelijk blijven begeleiden. 
 

Tot slot.....
Afgelopen woensdag zijn de vaccinaties begonnen en dat biedt perspectief. We vermoeden echter dat de lockdown nog wel langer zal gaan duren en dat het thuiswerken voor het basisonderwijs zal worden verlengd. Wel hopen we natuurlijk dat het (basis)onderwijs straks zo snel mogelijk, maar natuurlijk wel verantwoord weer kan beginnen.  

Iedereen die met thuiswerken en thuisleren te maken heeft/krijgt wensen we de komende tijd heel veel succes (en ook plezier!)