Het schoolteam

De medewerkers van onze school in het schooljaar 2020-2021:

 

Directeur:
Jan Russchen (maandag t/m donderdag)

Peuters:
Sasa Slobodan  

Groep 1-2:
Marieke van Hunen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Wilma van der Goot (woensdag)
Bea Berkenbosch (ondersteunend t/m 5 november op dinsdag en donderdag)

Groep 3-4:
Johanna de Jong (maandag, dinsdag en woensdag)
Wilma van der Goot (donderdag en vrijdag)

Groep 5-6:
Lenneke van der Heide (hele week)

Groep 7-8:
Hylke Brandsma (hele week)

Intern Begeleiders:
Nicole Jaspers (dindag en woensdagochtend)
Ina Borstlap (woensdag)

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO):
Jochum Huisman (vrijdagmiddag)

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO):
Tsjippie van Opstall (vrijdagmiddag)

Onderwijsassitenten:
Tineke Meijer (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend)
Yntze Seinstra (donderdag en vrijdag) 

Concierge:
Rob Mast (vrijdag)

Administratie:
Nantje Bosma (donderdagochtend, maar vanaf 1 oktober met pensioen)
Yvonne Ferwerda (donderdagochtend vanaf herfstvakantie)

Leesconsulente:
Djûke Elzinga 

Buurtsportcoach en gymnastiekdocent:
Mark Stobbe (vrijdag)

Vakleerkracht muzikale vorming:
Victoria Nair-Price (donderdagmiddag)