Het schoolteam

De medewerkers van onze school in het schooljaar 2023-2024

 

Directeur:
Patricia Kruijt 

Peuters:
Sasa Slobodan 

Groep 1:
Max Plantinga
Jettie de Wilde

Groep 2-3:
Jaqueline Mennenga
Marieke van Hunen

Groep 4-5:

Hylke Brandsma

Groep 6-7-8:
Lenneke van der Heide

Intern Begeleider:
Nicole Jaspers 

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO):
Jochum Huisman 

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO):
Tjitske Kok

Onderwijsassitent:
Tineke Meijer (Tineke is door ziekte afwezig; onderwijsassistenten worden helaas niet vervangen)

Administratie:
Yvonne Ferwerda 

Leesconsulente:
Sietie Tijsma

Buurtsportcoach en gymnastiekdocent:
Mark Stobbe