Ons Team

Met onderstaande enthousiaste en betrokken medewerkers bieden wij, Op 'e Grins, als kleinste school in de regio, aantrekkelijk en zo mogelijk thuisnabij passend onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar.

Heeft u vragen of wilt u een gesprek met een leerkracht, dan kunt u uiteraard contact met hem/haar of de school opnemen.

Jan Russchen

Directeur en groepsleerkacht groep 1-2 (vrijdag)

Hylke Brandsma

Groepsleerkracht 7-8 's ochtends, 6-7-8 's middags (maandag t/m vrijdag)

Johanna de Jong

Groepsleerkracht groep 3-4 's ochtends, 3-4-5 's middags (maandag t/m vrijdag)

Ina Borstlap

Intern Begeleider (aanwezig op woensdag)

Tineke Meijer

Onderwijsassistente ('s ochtends van maandag t/m donderdag)

Jochem Huisman

Docent Humanistisch Vormingsonderwijs-HVO groep 6-7-8 (dinsdagochtend)

Tsjippie van Opstall

Docente Godsdienstig Vormingsonderwijs-GVO groep 6-7-8 (vrijdagmiddag)

Nantje Bosma

Administratief medewerkster (donderdagochtend)

Rob Mast

Conciërge (maandagmiddag en vrijdag)

Hieke Veenema

Groepsleerkracht 5-6 (maandag t/m donderdag) en 3-4-5 (donderdagmiddag) en 6-7-8 (maandagmiddag)

Wilma van der Goot

Groepsleerkracht groep 1-2 (maandag t/m donderdag)