Het schoolteam

De medewerkers van onze school in het schooljaar 2022-2023

 

Directeur:
Jan Russchen (maandag t/m donderdag)

Peuters:
Sasa Slobodan (maandag t/m donderdag)

Groep 1-2:
Marieke van Hunen (maandag, dinsdag, woensdag)
Wilma van der Goot (donderdag en vrijdag)
(Wilma wordt vanwege ziekte vervangen door Grietje Beenen)

Groep 3-4:
Johanna de Jong (woensdag, donderdag en vrijdag) 
Wilma van der Goot (maandag en dinsdag)
(Johanna en Wilma worden vanwege ziekte vervangen door Jettie de Wilde en Ina Borstlap)

Groep 5-6:

Lenneke van der Heide (hele week)

Groep 7-8:
Hylke Brandsma (hele week)

Intern Begeleider:
Nicole Jaspers (dinsdag en woensdag om de week)

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO):
Jochum Huisman (dinsdagochtend)

Onderwijsassitent:
Tineke Meijer (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend)
(Tineke is door ziekte afwezig; onderwijsassistenten worden helaas niet vervangen)


Administratie:
Yvonne Ferwerda 

Leesconsulente:
Sietie Tijsma

Buurtsportcoach en gymnastiekdocent:
Mark Stobbe (vrijdag)