Activiteiten gericht op talentverkenning en talentontwikkeling

Onderstaande activiteiten richten zich vooral op een evenwichtig aanbod binnen onze vier verschillende talentdomeinen:
Sport en Gezondheid: Gymnastiek (2x per week), schoolkorfbal, schoolvoetbal, Koningsdag (sport en spel), smaak- en kooklessen, EU fruit/groente project, avondvierdaagse en Survivaltocht groep 5-8
Natuur en Techniek: Natuur- of biologiedagen NME, NatuurWijs, Schooltuin, Technieklessen en workshops met gastdocenten gericht op deze domeinen
Kunst, Cultuur, Muziek: o.a. Kerstmarkt, Kunst en Cultuurweken, bezoek muziek- en toneelvoorstellingen, Bibliotheek Op School (dBOS, theater/dramalessen en eindmusical groep 7-8.
Communicatie en Media: Leerlingenraad, KinderInnovatieRaad (KIR) en Mediawijsheid