Cluster De Oosthoek=Cluster Groen

Scholencluster “De Oosthoek” is/was een succesvolle samenwerking tussen drie openbare basisscholen in Hoornsterzwaag, Jubbega en Nieuwehorne: It Bûtenplak, De Feart en de Sevenaerschool.

Door intensief samen te werken:

  • handhaven we onze hoge onderwijskwaliteit,
  • beperken we risico’s,
  • benutten we talenten, expertise, mensen en materialen effectief en efficiënt
  • verhogen we het welbevinden bij leerlingen en medewerkers.

Binnen het scholencluster heeft iedere school een eigen directie en heeft zijn eigen onderwijskundig profiel met school-specifieke accenten.

Vanaf dit schooljaar zijn er bij Ambion nieuwe clusters geformeerd die niet (meer) regionaal op elkaar zijn afgestemd. Cluster de Oosthoek is uitgebreid met 3 nieuwe scholen: De Ynset uit Rottum, Skoatterwiis uit Oudeschoot en de Compagnonsschool uit De Knipe. De nieuwe naam van het cluster luidt: Cluster Groen (alle scholen uit het cluster hebben iets met de natuur en natuurlijk leren)