Leerlingenraad


In navolging van een ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn we enkele jaren geleden gestart met een leerlingenraad; dit in het kader van burgerschapsvorming. 

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen. Uit elke groep vanaf groep 4 wordt een leerling gekozen volgens officiele kandidaatstelling en verkiezingen. De leerlingenraad vergadert gemiddeld 1 x per 6 weken. Agendapunten die besproken worden zijn o.a. de jaarlijkse goede doelenactie, de actie voor spelmateriaal van de COOP, de uitkomsten van een leerlingtevredenheidspeiling en een leuke schoolactiviteit voor de laatste schooldag.In het schooljaar 2019-2020 bestaat de leerlingenraad uit: Jurjen (groep 4), Lyke (groep 5), Laas (groep 6), Janne Wietske (groep 7), Eline Renskje (groep 8 en ook KIR-lid) en Jelte (groep 8 en KIR-lid)

Dit schooljaar is ook de KinderInnovatieRaad (KIR) van start gegaan. Alle scholen van Ambion werken hier aan mee door 2 leerlingen af te vaardigen. Zij vergaderen ongeveer 1 x per maand in Thialf Heerenveen onder leiding van Gert van der Veen.
Vanuit onze school zijn Eline Renskje en Jelte betrokken bij de KIR.