Missie, motto en visie

Motto: ‘Buiten als Basis(school); samen goed voor elkaar'
Als iedereen goed voor elkaar is en samenwerkt, ontstaat er binnen en buiten ruimte voor leren en groeien!

Missie:
It Bûtenplak biedt als kleinste plattelandsschool in de regio kwalitatief, aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs, waar leerlingen zich prettig en veilig voelen, waar ze gezien en gehoord worden en zich naar eigen talent mogen ontwikkelen. Competentie, relatie en autonomie zijn belangrijke waarden van waaruit wij leren en werken. Wij kunnen en willen als school het verschil maken door voor alle leerlingen voor gelijke kansen te zorgen, ze een stevige basis voor hun verdere leven mee te geven en ze vol vertrouwen de wereld tegemoet kunnen laten gaan.

Visie:
De school verzorgt uitdagend en onderzoekend onderwijs met balans tussen hoofd, hart en handen in een groene natuurlijke schoolomgeving die optimaal en duurzaam wordt benut. Naast het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals rekenen, lezen en taal is er gerichte aandacht voor het ontwikkelen van sociale- en emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden dragen bij aan de groei op het gebied van leerbehoefte en persoonsontwikkeling; “Ik ben goed zoals ik ben” en “Ik hou rekening met de ander”.

Wij realiseren aantrekkelijk, boeiend en zo mogelijk thuisnabij passend onderwijs met aandacht voor en afstemming op leervragen, vaardigheden en talenten van leerlingen. Voor ICT is hierin een belangrijke rol weggelegd. Leerlingen krijgen onderwijs op maat en sturen zelf mee in hun leerproces. Zelfstandig werken en samenwerkend leren gaan hand in hand. Op onze school werken en leren leerlingen met plezier samen en hebben en ervaren vertrouwen in leren en motivatie om te leren. Leerlingen leren met boeken, leren digitaal, leren door te ervaren, vooral ook door te doen, door op te zoeken en door informatie en eigen kennis te delen met anderen.

Wij geloven dat veel afwisseling in activiteiten leidt tot betere resulaten. Een breed onderwijsaanbod in schooltijd, maar ook na schooltijd is voor ons heel gewoon. Wij combineren rekenen, taal en wereldoriëntatie steeds meer met veel sport, bewegen, muziek en creatieve uitingen binnen in de klas, buiten op het schoolterrein of in de nabije schoolomgeving. Lessen over natuur en gezondheid hebben een hele belangrijke plek op onze school. Leerlingen zijn actief betrokken bij het ontwikkelen en onderhouden van de schooltuin waar niet alleen groente en fruit wordt verbouwd, maar ook een kippenren is gemaakt voor het houden en verzorgen van kippen. Ondernemerschap wordt gestimuleerd door o.a. de verkoop van fruit, jam, groente en eieren, als met projecten in de klas.

Ook wordt in mei 2023 het nieuwe ‘buitenlokaal’ gerealiseerd. De voordelen van meer bewegen, frisse lucht en een inspirerende omgeving komen hier bij elkaar. Het vrijstaande buitenlokaal met overkapping is groot genoeg voor een hele klas. Een natuurles, tekenles of kookles ligt voor de hand, maar er kan ook wel een reken- of taalles plaatsvinden. In het nieuwe buitenlokaal kan het allemaal; in de frisse lucht, ‘s zomers als het warm is in de school of gewoon lekker fris als het regent. Ook ’s winters met een dikke jas aan kunnen leerlingen daar lessen volgen. Groepen zullen er bij toerbeurt gebruik van maken. Het NatuurWijsproject (met de boswachter 3x per jaar de natuur in) en lessen NME De Naturij wordt uitgebreid naar alle groepen. Zo wordt onze groene, natuurlijke schoolomgeving optimaal benut. Wij doen het!

 

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: