Doekoe Scholenactie levert een cheque op van € 445,--

De leerlingenraad heeft zich gebogen over een goede besteding van dit bedrag en spelmateriaal besteld. In september 2021 wordt dit op school afgelverd.

Iedereen die heeft meegewerkt aan de Doekoe muntenactie van de Coop heel erg bedankt voor jullie hulp en bijdrage!!!!