Hoogste cijfer oudertevredenheidspeiling van alle Ambion scholen voor It Bûtenplak!

Waardering en betrokkenheid

Algemene tevredenheid
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,60. It Bûtenplak scoort gemiddeld 8,45!!! De waardering van de ouders voor It Bûtenplak is daarmee 0,85 punt hoger dan het landelijk gemiddelde en de school scoort daarmee het hoogste van alle scholen van Stichting Ambion!

 

De resultaten zijn/worden in en met de medezeggenschapsraad en het schoolteam besproken. Natuurlijk kijken we welke punten we (verder) gaan aanpassen en/of verbeteren. 

Conclusie:

Top 5 'Tevredenheid'; een overzicht van de onderwerpen diedoor veel ouders/verzorgers positief gewaardeerd worden, met de percentage tevreden respondenten:
1. Toegankelijkheid van de leerkracht (100%)
2. Hoe de leerkracht met de kinderen omgaat (100%)
3. Wat uw kind leert op school (100%)
4. Informatievoorziening over het kind (100%)
5. Aandacht op school voor normen en waarden (97%)

Top 5 'Ontevredenheid':
1. Veiligheid op weg naar school (31%)
2. Hygiëne (schoonmaak) binnen de school (21%)
3. Het ouderportaal (MijnSchool) (10%)
4. Aandacht voor andere culturen en andere meningen (8%)
5. Netheid binnen de school (7%)

 

Vooralsnog zijn we blij en ook heel trots op het resultaat van dit tevredenheidsonderzoek ondanks het aantal respondenten dat hoger had gekund! De uitslag toonde wel aan dat het motto van onze school 'Buiten als basis(school), samen goed voor elkaar' ook daadwerkelijk is waargemaakt. Ook het nieuwe schoolteam blijft zich vanzelfsprekend inzetten om de onderwijskwaliteit en sfeer van de school te waarborgen; nu, maar ook in de toekomst! Samen met ouders en leerlingen maken wij de school!!!

Gerelateerde pagina's: