Nieuwsbrief Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach

Wij als Dokumintaasjesintrum JSH organiseren elk jaar op de laatste vrijdag van oktober, de maand van de geschiedenis, onze thema-avond.

Dit jaar hebben wij gekozen als onderwerp: lager- en basisonderwijs in onze dorpen.

 

Dit thema is gezien de dit jaar ophanden zijnde veranderingen in de basisscholen mogelijk een gevoelig onderwerp maar het lijkt ons goed om eens in de historie van de vele scholen te duiken en een overzicht te verkrijgen van de ontwikkelingen in het onderwijs in de 19e en 20e eeuw in de kompenije, en misschien nog wel daarvoor.

Eerdere thema-avonden leerden ons, zoals bijvoorbeeld enkele jaren geleden, toen als onderwerp de Ambachtsschool, dat het reünie gehalte op zo’n avond zeer hoog kan zijn.

 

Onze wens is dat op dit gekozen thema ook een expositie op te zetten.

Daarom doen we een beroep op u, mocht u toevallig nog oude onderwijsmiddelen c.q. attributen in uw bezit hebben, deze voor deze gelegenheid ter beschikking te stellen.

Wij denken aan  schoolplaten, leesplankjes, boekjes, lei en stiften, oude rapporten etc. U kunt er zeker van zijn dat u ze na afloop van deze mogelijke expositie keurig netjes terug krijgt! Foto’s zijn er over het algemeen via de scholen genoeg voorhanden tenzij als ze héél oud zijn. Eventuele bewegende filmbeelden zijn wel van harte welkom!  Mocht u aan ons verzoek gehoor kunnen en willen geven dan

Kunt u elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur ons een bezoek brengen in De Kompenije. U mag ons ook bellen op de volgende nummers 0516-461474,0513-464576 of 06-15372261.

 

Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet .

 

Noteert u alvast in uw agenda: vrijdag 30 oktober Thema-avond Dokumintaasjesitrum in De Kompenije.

U bent bij deze uitgenodigd!

Wij hebben er nu al zin in, u ook?

 

Met vriendelijke groet,

Namens Dokumintaasjesintrum JSH

Willem van der Vlugt