Thema-onderzoek Inspectie (digitaal) prima verlopen

Enkele weken voorafgaand aan het gesprek zijn voorbereidingsdocumenten door Jan, Nicole en Ina ingevuld en opgestuurd om het gesprek over de school goed te kunnen voeren.Enkele weken voorafgaand aan het gesprek zijn voorbereidingsdocumenten door Jan, Nicole en Ina ingevuld en opgestuurd om het gesprek over de school goed te kunnen voeren.
In een zeer prettig en constructief verlopen gesprek zijn onderstaande thema's voor kwaliteitsverbetering, motieven, doelen en evaluatie(wijze) aan de orde geweest met daarnaast de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school:
Thema's kwaliteitsverbetering:

  • Ontwikkeling (nieuw) onderwijsconcept
  • Integratie peuters-kleuters
  • Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

 

Met dit thema-onderzoek geeft de Inspectie geen oordeel over de school, maar gebruikt de verkregen informatie voor het inspectieverslag 'de Staat van het Onderwijs', dat in april 2021 zal verschijnen. Desondanks liet de inspecteur doorschemeren dat It Bûtenplak (ouders-leerlingen-schoolteam) met het nieuwe onderwijsconcept een mooie, boeiende en interessante stap heeft gezet om o.a. de actieve betrokkenheid en motivatie van de leerlingen om te leren te vergroten.