Up-date stand van zaken Buitenlokaal

De Kaatsvereniging en school zijn nu zover dat we het volgende met jullie kunnen en willen delen:

  • Er is projectplan gemaakt voor een buitenaccommodatie (zie schets) achter aan de rand van het grote speelveld, waarbij de school gebruik maakt van het buitenlokaal en voor de kaatsvereniging een opslag wordt gecreëerd.
  • Het eigenaarschap ligt bij KF Op 'e Grins; het plan is ingediend bij de Gemeente Heerenveen
  • De financiering gaat d.m.v. fondsen (o.a. Mienskipsfûns-Rabofonds)
  • Huurcontract met Ambion (=school) voor een periode van 5 jaar​


Planningsoverzicht:

Start project                                                                        okt. 2020
Fase 1: Initiatief fase (haalbaarheid-oplossingsrichting)    okt '20-maart '21
Fase 2: Defenitie fase (planning-begroting-projectplan)     maart '21-okt. '21
Fase 3: Ontwerp (voorlopig ontwerp-definitief ontwerp)      apr.'21-nov. '21
Fase 4: Voorbereidingsfase (aanbesteding-financiering    nov. '21-apr. '22
              vergunningstraject)
Fase 5: Realisatie (uitvoering)                                             april-juni 2022