Vooraankondiging actie Bag2School ook in het voorjaar