We gaan beginnen.......met de schooltuin en (her)inrichting kleuterplein!!!

Zoals gezegd heeft de werkgroep schooltuin een plan klaarliggen. Een plan waarin we hopen dat we een ieder kind zien in zijn ontwikkeling, en in wat hij of zij nodig heeft om zich thuis te voelen op It Bûtenplak en een plan waarin we hopen u tegemoet te komen in uw beleving en wensen voor It Bûtenplak. 

Voor een deel van het plan zijn al ouders/ leerkrachten gevonden die de uitvoering gaan doen, zo zal er binnenkort en modderkeuken zijn, en zal de schooltuin op korte termijn aangelegd zijn. 


Samen met de hulp van u als ouders/ pakes en beppes gaan we kijken of we de andere op te pakken klussen binnen de corona maatregelen kunnen realiseren. Deze op te pakken klussen zijn in de brief beschreven.

De laatste pagina van de brief is een opgave lijst waarop u kunt aangegeven dat u wilt helpen en waarvoor we een beroep op u mogen doen (uiterlijk 12 maart graag inleveren op school)

  • Welk materiaal u aan kunt leveren, eventueel tegen betaling. 
  • Bij welke klus of klusje u kunt helpen, eventueel tegen betaling. 

 ** Alle kleine beetjes helpen en ieder talent in welke vorm dan ook is welkom!** 

 

Bij het inhuren van vakmensen/ bedrijven maken we graag gebruik van bedrijven in de omgeving, suggesties en tips hierin zijn zeer welkom.

 

 Alvast bedankt! Samen maken we It Bûtenplak tot ús Bûtenplak!

​PS.
In de bijlage is het opgaveformulier nogmaals opgenomen