Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Leerlingen in de KinderInnvoatieRaad (KIR)

Vorige week zijn in groep 7-8 naast de verkiezing voor de leerlingenraad ook leerlingen gekozen voor de Ambion KinderInnovatieRaad (KIR). Vanuit alle scholen van Ambion worden 2 leerlingen afgevaardigd om zitting te nemen in de KIR. Maandelijks wordt er vergadert in ijsstadion Thialf in Heerenveen onder leiding van Gert van der Veen, leerkracht bij Ambion.  Voor onze school It Bûtenplak zijn Ayla en Ferre gekozen. Wij wensen beide leerlingen heel veel succes in de KIR.

Lees meer 

De leerlingenraad voor het schooljaar 2020-2021 gekozen!

Vorige week is in groep 3-4, 5-6 en 7-8 via een democratisch verlopen verkiezing een nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2020-2021 gekozen. Zo is op een mooie manier invulling gegeven aan een les burgerschapsvorming. De leerlingen die gekozen zijn komen uit groep 4 t/m 8:   Rienk (groep 4) Markus (groep 5) Jorn (groep 6) Jenne (groep 7) Chanel (groep 8)   De leerlingenraad vergadert ongeveer 6x per jaar gezamenlijk met de 2 leerlingen die gekozen zijn in de KinderInnovatieRaad (KIR), meestal samen met meester Jan. De onderwerpen waarover de leerlingen vergaderen gaan over bv.: aanschaf nieuw buitenspelmateriaal, onderwerpen aangedragen door de KIR-leerlingen, jaarlijkse goede doelenactie, wat speelt er in de verschillende groepen en aspecten die te maken hebben met ons onderwijsconcept 'Buiten als (basis)school, samen goed voorelkaar'    Wij wensen de 5 gekozen leerlingen heel veel plezier en succes in de leerlingenraad!

Lees meer 

Eikenprocessierups verwijderd

In opdracht van de gemeente Heerenveen en Ambion hebben bestrijders van de eikenprocessierups vandaag twee rupsennesten weggehaald bij een boom bij de ingang van het schoolplein. Bomen op het schoolplein en speelveld achter school zijn verder bespaard gebleven van de eikenprocessierups.

Lees meer 

Dinsdag 30 juni plaatsing noodlokaal (Unit) achter school; aanpassingen bij uitgaan om 14.00 uur!

Op dinsdag 30 juni a.s. gaan alle groepen gewoon naar school. Rond 13.30 uur wordt met een grote hijskraan het nieuwe noodlokaal (Unit) achter school geplaatst. De hijskraan zal het lokaal over de school heen gaan tillen. Een prachtig schouwspel waar we met alle leerlingen op veilige afstand natuurlijk naar gaan kijken. De A. Bruggenswei bij school is vanwege dit gebeuren van 12.00 tot 15.00 uur voor al het verkeer afgesloten. Ouders/buurtbewoners/teamleden kunnen eventueel hun auto parkeren bij autogarage Bruggen of in de berm aan de Schoterlandseweg. Alle leerlingen verlaten om 14.00 uur via het speelveld de school (Ook de leerlingen die op de fiets zijn). Ouders/ophalers kunnen op het speelveld de kinderen opwachten.

Lees meer 

Vooraankondiging Ambion fusiedag en officiele opening It Bûtenplak vrijdag 21 augustus van 8.30-12.00 uur!!!

Vanaf 1 augustus gaan de beide scholenkoepels De Basis (Heerenveen e.o.) en Primus (Joure e.o.) met z'n allen verder onder de vlag van Ambion en om dat te vieren is er een feestprogramma (sport- en spelochtend) op vrijdag 21 augustus 2020 op elke school van Ambion. Voor de leerlingen zegt een fusie van Ambion niet zo veel. Daarom gaan wij deze ochtend combineren met de officiële opening van onze nieuwe school 'It Bûtenplak'.   We starten gewoon om 8.30 uur in de klas. Daarna verzamelen alle leerlingen zich zo rond 9.00 uur bij de vlaggenmast en op het schoolplein om onze nieuwe schoolvlag te hijsen en het presentatiebord met logo aan de muur van de school officieel te onthullen. Verder zingen we met alle leerlingen het voor de Ambion fusiedag speciaal gecomponeerde Ambion lied. Dit lied passen we natuurlijk wel een beetje aan bij onze situatie. De rest van de ochtend hebben we een feestprogramma met sport- en spel. Dit duurt tot 12.00 uur. Onze ouderraad (OR), maar ook Ambion zorgt voor een traktatie, mits de corona-richtlijnen dit dan toestaan. Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij!  De schoolteams en andere medewerkers van Ambion hebben 's middags na een lunch op de eigen school (die door Ambion wordt aangeboden) nog een speciaal programma in Oudehaske. Meer informatie op het ouderportaal in de eerste schoolweek vanaf 17 augustus a.s. van het nieuwe schooljaar.   

Lees meer