Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Vooraankondiging kledingactie Bag2School 15 april 2021

De kledingactie Bag2School die in het najaar 2020 is gehouden en is zoals eerder gemeld zeer succesvol verlopen. In het voorjaar op donderdag 15 april 2021 gaat de ouderraad (OR) deze actie daarom nogmaals organiseren op dezelfde wijze als in het najaar. Ouders ontvangen hierover tegen die tijd nog wel weer de nodige informatie.

Lees meer 

Groep 7-8 op Boomfeestdag 18 november betrokken bij nieuw Voedselbos

Op woensdag 18 november van 11.30-13.30 uur planten leerlingen van groep 7-8 van onze school It Bûtenplak in het kader van de Nationale Boomfeestdag de eerste van 75.000 bomen in nieuw Voedselbos, de grootste plantlocatie van de klimaatcampagne Meer Bomen Nu. Tevens is het de Friese start van campagne Meer Bomen Nu.   

Lees meer 

1e kledingactie Bag2School It Bûtenplak succesvol!

De 1e kledingactie van onze ouderraad in samenwerking met Bag2School is voor It Bûtenplak succesvol verlopen. In de afgelopen week konden alle gezinnen tot woensdag hun oude kleding e.d. inleveren bij Hielke van Houten en Henriette Pluim. Woensdag j.l. heeft de organisatie alle kledingzakken opgehaald. Met elkaar is maar liefst 954 kilo ingezameld met een waarde van € 286,20. Dit bedrag wordt door Bag2School aan de ouderraad overgemaakt. Iedereen heel erg bedankt voor de hulp en medewerking aan deze kledingactie. Speciale dank aan Hielke en Henriette die ruimte beschikbaar hebben gesteld voor de kledingcontainers en hebben geholpen bij het innemen.

Lees meer