Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Vanaf woensdag 17 november: schoolfruit voor alle leerlingen!!

In samenspraak met de Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) van onze school doen we met It Bûtenplak met àlle leerlingen (inclusief peuters) mee aan het EU-Schoolfruit programma. We ontvangen als school vanaf woensdag 17 november 2021 a.s. t/m 22 april 2022 drie gratis porties fruit en groente per leerling per week. Er is een rooster gemaakt van 'schilouders' die op woensdag, donderdag én vrijdag alle leerlingen voorzien van een portie groente en/of fruit tijdens de fruitpauze ('t 10-uurtje) in de ochtend. Op deze dagen hoeven de leerlingen dus zelf géén fruit mee te nemen naar school.  

Lees meer 

Vooraankondiging Bag2School kledinginzamelactie 26 oktober a.s.

Net als vorig schooljaar (najaar en voorjaar) organiseert de ouderraad opnieuw via de organisatie Bag2School Nederland binnenkort weer een kledinginzamelactie om extra geld in te zamelen voor allerlei activiteiten die de OR regelt zoals kerstfeest, pasen en pleinfeest aan het einde van het schooljaar.  

Lees meer