Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Portret nr. 9: Ina Borstlap, intern begeleider

Op 'e Grins en de Mr. J.B. Kanschool gaan in augustus 2020 fuseren. Graag willen we jullie op een verfrissende manier kennis laten maken met collega's van het nieuwe team. Dat gaan we doen door een reeks portretten met niet alledaagse vragen. Wie is de mens achter de professional?

Lees meer 

Portret nr.10: Hylke Brandsma, leerkracht groep 7-8

Op 'e Grins en de Mr. J.B. Kanschool gaan in augustus 2020 fuseren. Graag willen we jullie op een verfrissende manier kennis laten maken met collega's van het nieuwe team. Dat gaan we doen door een reeks portretten met niet alledaagse vragen. Wie is de mens achter de professional?

Lees meer 

Medezeggenschapsraden officieel akkoord met fusie Op 'e Grins en Mr. J.B. Kanschool

Bericht van de medezeggenschapsraad: Ook in deze toch wel bijzondere tijd, heeft de MR niet stilgezeten. Achter de schermen is er hard gewerkt om de fusie verder vorm te geven. Onderdeel hiervan is het bespreken van de Fusie-Effect Rapportage(FER). Dit is primair een instrument voor de belanghebbenden om inzicht te krijgen in motieven, doelen en effecten van een fusie, en om daarop invloed te kunnen uitoefenen.

Lees meer 

MR'en nu officieel akkoord met fusie Op 'e Grins en Mr. J.B. Kanschool

Beste ouders,  Wat fijn, de kinderen kunnen weer gedeeltelijk naar school! Complimenten voor het team hoe zij het thuisonderwijs, in deze onbekende en nieuwe situatie, heeft opgepakt!Ook in deze toch wel bijzondere tijd, heeft de MR niet stilgezeten. Achter de schermen is er hard gewerkt om de fusie verder vorm te geven. Onderdeel hiervan is het bespreken van de Fusie-Effect Rapportage(FER).  Dit is primair een instrument voor de belanghebbenden om inzicht te krijgen in motieven, doelen en effecten van een fusie, en om daarop invloed te kunnen uitoefenen.Als MR hebben we de FER uitgebreid besproken via een online meeting en wij zijn akkoord gegaan met de inhoud van de FER en de fusie. Gisteren, maandag 18 mei hebben de voorzitters van beide MR-en (Rene Jelsma namens de Mr. J.B. Kanschool en Lisette Koopmans namens Op ‘e Grins), daartoe officieel hun handtekening gezet. We willen graag aan jullie vragen om al jullie ideeën nog in te leveren voor de nieuwe naam van de school, middels de brief die jullie kinderen vorige week hebben meegekregen. We zijn erg benieuwd naar jullie namen! Geef jullie ook op voor de denk/werkgroepen met betrekking tot de buiten als basisschool. Een van onze motto’s is nog steeds 'Samen maken wij de school'. Hoe fijn is het dat je daar zelf over mee mag/kan denken en invloed op uit oefenen. Schroom niet, ieder heeft zijn eigen talent/kennis wat we goed kunnen gebruiken in het maken en uitvouwen van de uitwerking van de school. Met vriendelijke groet,  Karin, Marrit en Lisette, Oudergeleding MR Op ‘e Grins

Lees meer 

Portret nr. 8: Nantje Bosma, administratieve kracht

Op 'e Grins en de Mr. J.B. Kanschool zijn voornemens in augustus 2020 te fuseren. Graag willen we jullie op een verfrissende manier kennis laten maken met collega's van het nieuwe team. Dat gaan we doen door een reeks portretten met niet alledaagse vragen. Wie is de mens achter de professional?

Lees meer