Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Doekoe Scholenactie 19 april t/m 23 mei 2021

Doekoe is terug! Vanaf 19 april t/m 23 mei 2021 spaar je (vrijwillig) bij Coop voor sport- en spelmateriaal voor onze school It Bûtenplak. Spaar bij aankoop van actieproducten mee voor de aankoop van diverse sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, sportdag of gymles. Het overkoepelende thema is dit keer: Pingel doekoe binnen. De leerlingenraad zal na afloop van deze actie voor alle groepen passende materialen gaan kiezen en bestellen. 

Lees meer 

Paasfeest bijna als vanouds: Met z'n allen samen op het plein!

Tijdens ons Paasfeest voelde het bijna weer als vanouds: Met zijn allen samen zijn op het plein! Helaas nog niet gemengd, maar iedere combigroep in zijn eigen "bubbel". Maar dat mocht de pret niet drukken, want de groepen moedigden elkaar flink aan tijdens de wedstrijd Eitje Tik, een traditie van de OBS Mr JB Kanschool die is meeverhuisd naar Hoornsterzwaag!

Lees meer 

Verkoop actie eieren door Ouderraad gaat van start......!!!!

Beste ouders, De ouderraad heeft een belangrijke traditie van de Kanschool opgepakt door dit schooljaar toch een verkoopactie van eieren te organiseren. De opbrengst van deze actie wordt volledig besteed aan de schooltuin. Alle oudste kinderen van It Bûtenplak hebben vandaag onderstaande informatie meegekregen + een bestelformulier voor de verkoopactie voor eieren.  Hoe ziet de actie eruit: 1. Op het bijgevoegde bestelformulier kunt u eieren bestellen en aangeven hoeveel dozen       eieren (10 stuks per doos) u wilt afnemen. De eieren kosten € 2,50 per doos van 10       eieren!! 2. Het bestelformulier met gepast geld in een enveloppe + een lege eierdoos (of        meerdere dozen als u meer besteld) geeft u aan uw kind mee naar school. Dit alles uiterlijk      donderdag 25 maart op school inleveren! 3. De ouderraad regelt de inkoop van de bestelde eieren. Deze worden op woensdag 31       maart in de door uzelf geleverde dozen gepakt met het bestelbriefje er bovenop geplakt. 4. Donderdag 1 april kunnen de bestelde eierdozen vóór schooltijd (vanaf 8.00 uur) of na      schooltijd (na 14.00 uur) worden afgehaald bij school. Teamleden en/of uw kind(eren)      fungeren dan even als koerier en leveren de eieren op uw verzoek bij u aan de weg voor      school af.     Een andere mogelijkheid is dat uw kind de eieren zelf meeneemt na schooltijd naar huis in      een tas (wel meer risico vanwege het vervoer) Gezien de omstandigheden ziet de OR alleen op deze wijze een mogelijkheid om de actie corona-proef te organiseren en uit te voeren. De tijdspanne is kort, maar met ieders medewerking en begrip moet ook deze actie kunnen slagen!! Met vriendelijke groet, Ouderraad It Bûtenplak PS. Deze informatie is hieronder als bijlage ook eventueel te downloaden.  

Lees meer 

We gaan beginnen.......met de schooltuin en (her)inrichting kleuterplein!!!

Alle oudste kinderen uit het gezin hebben een brief meegekregen van de werkgroep schooltuin (Ritske Borger, Okke v.d. Wielen en Rieneke Huitema) waar het plan dat is gemaakt voor de schooltuin en (her)inrichting schoolterrein nader wordt toegelicht. Daarmee is de 'denkfase' afgerond en gaan we verder naar de volgende fase; de uitvoering!!!   Tijdens het ontwerp van de schooltuin is er veel oog geweest voor de wens van de kinderen, daarnaast hebben we rekening gehouden met het plaatje van de ouders, en de beleving van het team. Met dit alles in het achterhoofd, zijn we gaan kijken naar wat realistisch gezien binnen alle (corona)regels haalbaar is.   

Lees meer