Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Portret nr. 2: Rob Mast

Op 'e Grins en de Mr. J.B. Kanschool gaan in augustus 2020 fuseren. Graag willen we jullie op een verfrissende manier kennis laten maken met collega's van het nieuwe team. Dat gaan we doen door een reeks portretten met niet alledaagse vragen. Wie is de mens achter de professional?

Lees meer 

De nieuwe school: wat zijn de eerste ideeën?

De Mr. J.B. Kanschool en OBS Op 'e Grins zijn samen druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept voor hun fusieschool. Met een visieposter is in beeld gebracht wat de ideeën zijn en hoe we samen het onderwijs invulling willen geven. Deze eerste ideeën zijn nu ook verwoord in een mooie film. Kijk je mee!?

Lees meer 

Nieuwsbrief 15 april 2020

Hieronder kunt u in de bijlage een overzicht downloaden van de belangrijkste nieuwsberichten die op het ouderportaal geplaatst zijn in de afgelopen periode.

Lees meer 

Portret nr. 1: JanRusschen

Op 'e Grins en de Mr. J.B. Kanschool gaan in augustus 2020 fuseren. Graag willen we jullie op een verfrissende manier kennis laten maken met collega's van het nieuwe team. Dat gaan we doen door een reeks portretten met niet alledaagse vragen. Wie is de mens achter de professional? Vanaf nu verschijnt er regelmatig een portret dus hou het goed in de gaten.

Lees meer 

Nieuwsbrief Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach

Deze nieuwsbrief heeft betrekking op de geschiedenis van het lager- en basisonderwijs in al z’n facetten, en is bestemd voor leerlingen, oud leerlingen, leerkrachten, oud leerkrachten, ouders en mogelijke grootouders van alle lagere en basisscholen in Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag.En natuurlijk ook voor overige belangstellenden!

Lees meer