Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Leerlingen in de KinderInnvoatieRaad (KIR)

Vorige week zijn in groep 7-8 naast de verkiezing voor de leerlingenraad ook leerlingen gekozen voor de Ambion KinderInnovatieRaad (KIR). Vanuit alle scholen van Ambion worden 2 leerlingen afgevaardigd om zitting te nemen in de KIR. Maandelijks wordt er vergadert in ijsstadion Thialf in Heerenveen onder leiding van Gert van der Veen, leerkracht bij Ambion.  Voor onze school It Bûtenplak zijn Ayla en Ferre gekozen. Wij wensen beide leerlingen heel veel succes in de KIR.

Lees meer 

Ontruimingsoefening geslaagd!

Vanmiddag hebben we onze jaarlijkse ontruimingsoefening gehouden. Alle groepen gingen na het noodsignaal (een mondelinge alarmmelding door meester Jan) via verschillende nooduitgangen zo snel mogelijk uit school om bij de fietsenstalling te verzamelen. De oefening is prima verlopen! Na schooltijd heeft het schoolteam de oefening geëvalueerd en zijn enkele punten in het ontruimingsplan aangepast. Binnenkort hangt in elke groep een aangepast en actueel ontruimingsplan dat als leidraad wordt gebruikt bij een eventuele ontruiming in geval van brand of een andere calamiteit. We hopen natuurlijk dat ontruimen nooit nodig is, maar we zijn er in ieder geval op voorbereid.  In de jaarkalender (informatiebrochure) die u heeft ontvangen staat meer informatie over de ontruimingsoefening.

Lees meer 

Schoolgids 2020-2021

De nieuwe schoolgids 2020-2021 is op onze website geplaatst. U kunt deze hieronder downloaden of vinden onder documenten.

Lees meer 

Portret nr. 11: Nicole Jaspers, intern begeleider

Op 'e Grins en de Mr. J.B. Kanschool gaan in augustus 2020 fuseren. Graag willen we jullie op een verfrissende manier kennis laten maken met collega's van het nieuwe team. Dat gaan we doen door een reeks portretten met niet alledaagse vragen. Wie is de mens achter de professional?

Lees meer