Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Nieuws van het Dokumintaasjesintrum JSH: thema-avond 29 oktober 2021

Het Dokumintaasjesintrum Jobbegea Skuorregea Hoarnstersweag heeft het initiatief van 2020 weer opgepakt.Voor 29 oktober 2021 staat er weer een traditioneel interessante thema-avond gepland in De Kompenije.Als onderwerp staat het lager- en later basisonderwijs centraal met een hoog reüniegehalte.Aangezien er van generatie op generatie door de jaren heen van zowel het christelijk- als het openbaar oderwijs is ,,genoten” vragen ze u of er nog oude onderwijsartikelen filmmateriaal in uw bezit is, zou u dit beschikbaar willen stellen en dit voor de zomervakantie aan ze laten weten? Mogelijk gaan ze tevens een expositie samen stellen in de bibliotheek.   De Dokumintaasjemedewerkers zien er naar uit u ook? Noteert u dan vast in uw agenda 29 oktober in De Kompenije.

Lees meer 

Vooraankondiging: toch (aangepaste) avondvierdaagse Jubbega-Hoornsterzwaag!

Beste ouders/verzorgers, Mooi nieuws!! Een aantal ouders gaat toch de avondvierdaagse organiseren!! In week 25 van maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni kunnen alle leerlingen van De Feart en It Bûtenplak (die zich opgeven uiteraard) mee doen aan de avondvierdaagse. Er wordt alleen de 5 kilometer gelopen. Deze leerlingen lopen mét hun ouder op een gewenst tijdstip en ontvangen 4 routes.  De laatste avond zal gelopen worden vanaf de eigen school. Leerlingen van It Bûtenplak starten en eindigen dus bij hun eigen school in Hoornsterzwaag.  Informatie over opgave mogelijkheden volgt binnenkort!     

Lees meer 

Herinnering vrije (mid)dagen; en een vrije middag op de laatste schooldag in juli!

Op het ouderportaal hebben we enige tijd geleden al aangegeven dat de geplande studiemiddag het schoolteam op woensdag 10 maart is verplaatst naar dinsdag 1 juni a.s. vanaf 12.00 uur.  De studiedagen van het schoolteam op vrijdag 25 juni en maandag 28 juni gaan wel gewoon door! (zie ook de jaarkalender) Voor alle groepen hebben we nog enkele extra vrije uren beschikbaar. Deze uren worden op donderdagmiddag 8 juli (in de laatste schoolweek) opgenomen! Alle leerlingen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij van school en kan de zomervakantie beginnen. Vrijdag 9 juli zijn alle leerlingen al vrij vanwege de calamiteitendag die is ingeroosterd (zie ook de jaarkalender)

Lees meer 

Schoolfotograaf dinsdag 8 juni a.s.

Elk jaar komt in het voorjaar schoolfotograaf Wiersma op school. Dit schooljaar worden er op dinsdagochtend 8 juni a.s. individuele- en groepsfoto's gemaakt. Vanwege de ruimte wordt er uitgeweken naar Dorpshuis 't Pipegaeltsje. Vanaf 8.15 uur tot 9.00 uur kunnen daar ook niet schoolgaande broertjes en zusjes mee op de foto!  Vanuit school wordt iemand 'geregeld' die de algehele coördinatie doet deze ochtend!  

Lees meer 

Vooraankondiging klusavonden schooltuin!

Op dinsdagavond 25 mei en woensdagavond 9 juni is er een 'tuinklus'avond van 19.00-21.00 uur voor werkzaamheden die te maken hebben met de aanleg van de doe- en ontdektuin (schooltuin) bij school.  Natuurlijk worden de hulpouders die zich al eerder hebben opgegeven benaderd, maar ook anderen kunnen komen helpen. Wie tijd en zin heeft; je bent van harte welkom!

Lees meer